Новини
09/11/2018 Вітаємо з перемогою!
У жовтні 2018 р. на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (м. Київ) спільно з...
02/11/2018 Оголошення!
8 листопада о 10.00 відбудеться засідання № 10 Вченої ради і засідання № 3 координаційно-методичної ради Біосферного заповідника &qu...
Фотогалерея

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТЕРИТОРІЇ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА «АСКАНІЯ-НОВА»
 
Державний контроль за додержанням природно-охоронного режиму Біосферного заповідника «Асканія-Нова» здійснюється органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та іншими спеціально уповноваженими державними установами.
Охорона Біосферного заповідника покладається на службу державної охорони, яка створюється у складі адміністрації заповідника та особового складу відділу служби охорони.

Основними завданнями служби держохорони є:

-    забезпечення додержання режиму охорони території та об’єктів природно-заповідного фонду України;
-    попередження та припинення порушень природно-охоронного законодавства.

До складу служби держохорони входять:

-    начальник відділу служби держохорони
-    старший інспектор
-    старші інспектори постів
-    інспектори
-    керівники природоохоронних дільниць та їх помічники.
Службу держохорони очолює директор Біосферного заповідника.

Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

-    здійснює охорону природних комплексів Біосферного заповідника:
• заповідного степу
• державного дендрологічного парку
• зоологічного парку
• інших територій, що входять до структури установи згідно Положення «Про Біосферний заповідник «Асканія-Нова»

-    здійснює охорону диких тварин та місць їх перебування в межах території та об’єктів ПЗФ;
-    забезпечує додержання вимог щодо відвідування території та об’єктів ПЗФ;
-    попереджує пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних порубок;
-    здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;
-    забезпечує разом з виробничими підрозділами заповідника реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах території та об’єктів ПЗФ;
-    підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди.


                Затверджую:
Директор Біосферного
заповідника “Асканія-Нова”
імені Ф.Е. Фальц-Фейна
В.С. Гавриленко
Наказ № 142 від 27.06.2002рПОЛОЖЕННЯ
про службу державної охорони природно-заповідного фонду Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна


1. Положення "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду Біосферного заповідника "Асканія-Нова" розроблено згідно Постанови Кабінету Міністрів України за № 1127 від 14 липня 2000 року "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України" і є основним нормативним    документом,    що    регламентує    діяльність    цієї    служби.

2. Служба державної охорони природно-заповідного фонду Біосферного заповідника "Асканія-Нова" (далі - служба держохорони) забезпечує охорону та збереження об'єктів цього фонду на всій території Біосферного заповідника у відповідності до вимог заповідного режиму, встановленого для природного ядра (степу), дендрологічного і зоологічного парків, буферної зони і зони антропогенних ландшафтів.

3. До складу служби держохорони Біосферного заповідника входять керівники адміністрації: директор, заступники директора, начальник відділу служби державної охорони, керівники природоохоронних дільниць (секції копитних на екскурсійному маршруті, секції копитних загонів Великого Чапельського поду,  страусиної   секції, орнітологічної    секції),    старший    інспектор, старші інспектори постів, інспектори.


      Службу державної охорони очолює директор Біосферного заповідника.

  4.  Основними завданнями служби держохорони є:

–    забезпечення   додержання   режиму   охорони   територій   та   об'єктів природно-заповідного фонду України;

–    попередження      та      припинення      порушень      природоохоронного законодавства.

   5.  Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природних комплексів Біосферного заповідника:

         -    заповідного степу,

         -    державного дендрологічного парку,

         -    зоологічного парку,

–    інших   територій,   що   входять   до   структури   установи   згідно Положення "Про Біосферний заповідник"Асканія-Нова";


–    здійснює охорону диких тварин та місць їх перебування у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

–    забезпечує порядок використання природних ресурсів;

–    забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

–    попереджує пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних рубок;

–    здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

–    забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

–    підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди.

6. Працівники служби держохорони мають право:

–    вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з порушенням ними режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон;

–    перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження іншої діяльності в межах відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

–    доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної, сільської ради з метою з'ясування особи;

–    складати протоколи про порушення чинного законодавства в галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів і надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності;

–    вилучати у порушників предмети і знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;

–    проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування;

–    безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, транспортні засоби у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;

–    давати обов'язкові для виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

–    подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що провадиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

–    носити під час виконання службових обов'язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби (гумові кийки, наручники і балончики з препаратами сльозоточивої та подразливої дії) відповідно до законодавства;

–    направляти в установленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

7. Порядок та норми носіння форменого одягу працівниками служби держохорони, знаки розрізнення здійснюються згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 20 жовтня 2000 року № 171 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2000 року за №895/5116 . Перелік посадових осіб служби держохорони, яким надається право носіння табельної зброї та спеціальних засобів, їх види та норми забезпечення визначаються Мінекоресурсів за погодженням з МВС.

8.  У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.


9. Фінансування матеріально-технічного забезпечення служби держохорони здійснюється в межах кошторису, передбаченого на її утримання, із залученням інших джерел, не заборонених законодавством.
Начальник відділу служби
державної охорони ПЗФ                                       
Біосферного заповідника «Асканія-Нова»                                     Ю.А.   Зубков

 

 

 

 

П І Б:   Зубков Юрій Анатолійович
Посада: Начальник відділу служби державної охорони ПЗФ Біосферного заповідника «Асканія-Нова»
Освіта, рік закінчення: Новокаховський гуманітарний інститут "Україна", 2012р.   
Рік зарахування до установи: 1999 р.